we create websites that are functional and attractive.we maken websites die functioneel en aantrekkelijk zijn.

as the web is fundamentally designed to work for all people, we made it our main goal to make it accessible to all. We strife for a world where everyone is equal, so join us in our quest and help others access everything to their hearts content. het internet is fundamenteel gemaakt zodat het werkt voor iedereen, het is ons hoofddoel om ervoor te zorgen dat iedereen dit ten volle kan gebruiken. We streven naar een wereld waarin iedereen gelijk is. Doe met ons mee in deze opdracht en help anderen het internet te gebruiken zoals het hoort.

accessibility is good for business

many organisations are waking up to the fact that embracing accessibility leads to multiple benefits - reducing legal risks, strengthening brand presence, improving customer experience and colleague productivity.

Paul Smyth, Head of Digital Accessibility, Barclays

if you want to try it, you can. We have made this website accessible to everybody. to find out how! als je wil kan je dit uitproberen. Deze site is aangepast voor iedereen. zodat je weet hoe!

check out our main focus or learn more about what we do. bekijk onze hoofdfocus of leer meer over wat we doen.

our specialisations onze specialisaties #

web development

we design and build websites suited for your needs. Let us know what you want and we make it happen. A basic site or technological masterpiece? We got it. we ontwerpen en bouwen websites geschikt voor uw noden. Laat ons weten wat je graag wilt en wij zorgen ervoor. Een basis website of een technologisch hoogstandje? Wij hebben het.

design

we design elements such as icons and backgrounds for websites. We offer logos, contact cards, flyers and so much more. We work closely with the customer to achieve the perfect result. we ontwerpen elementen zoals icoontjes en achtergronden voor websites. Ook bieden we logo's, contactkaartjes, flyers en zoveel meer. We werken hiervoor nauw samen met de klant om zo het perfecte resultaat te krijgen.

hosting

looking for cheap webhosting? We have the solution for you and your company! Our custom hostingservers are ideal for hosting your site. Starting from basic hosting to very complex hosting and a domain-name. u zoekt webhosting aan een voordelige prijs? Wij hebben de oplossing voor u en uw bedrijf! Onze op maat gemaakte hostingservers zijn ideaal voor het hosten van uw site. Van basis hosting tot zeer uitgeruste hosting met mailservers en een domeinnaam.

PC build

we offer different services like building new computers, computer repair and maintenance. We make sure your computer is as good as new. we bieden verschillende diensten aan zoals het bouwen van nieuwe computers, computerherstellingen en onderhoud. We zetten uw computer zo goed als nieuw!